Begone Elite - Website Bắn Súng 3D Trên Web

Hướng dẫn vào game : 

* Sever được viết bởi Dark

- Chọn 1 sever bên kia để vào game 

- Nếu vào game không được vui lòng tắt chương trình IDM ( Internet Download Manager )

- Nếu vẫn không được vui lòng tháo bỏ chương trình IDM

- Game không hỗ trợ máy cấu hình thấp